تاريخ و چگونگي مشاهده و اصلاح سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري سال 1389 اعلام شد:


بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلباني كه در موعد مقرر، نسبت به ثبت نام در آزمون  سراسري سال 1389 اقدام نموده و اطلاعات خواسته شده را از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور وارد نموده‌‌اند،    مي رساند كه سوابق تحصيلي نمرات كتبي امتحانات نهايي سال سوم دبيرستان (ديپلم) براي ديپلمه هاي نظام جديديكي از سالهاي 1384 ، 1385 ، 1386،  1387 و يا 1388 دريكي از رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي ،ادبيات وعلوم انساني ويا علوم ومعارف اسلامي كه توسط وزارت آموزش و پرورش به اين سازمان تحويل شده از روز سه شنبه 31/1/89 لغايت روز شنبه 4/2/89 به مدت 5 روز بر روي پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org براي مشاهده داوطلبان و به منظور اطمينان از صحت سوابق تحصيلي قرار داده مي‌شود.
 1ـ داوطلبان پس از ورود به سايت سازمان سنجش و انتخاب لينك مربوط به مشاهده اطلاعات سوابق تحصيلي و نمرات مي توانند با در اختيار داشتن اطلاعات كارت اعتباري ثبت نام (شامل: شماره پرونده، شماره كاربر، رمز عبور و شماره شناسنامه) و يا شماره پرونده و كد رهگيري ، اطلاعات مربوط به سوابق تحصيلي و نمرات خود را مشاهده نمايند .
2ـ داوطلبان پس از وارد نمودن اطلاعات درخواستي و مشاهده نمرات دروس خود چنانچه مغايرتي بين نمرات درس و يا دروس و سال اخذ نمره و نمرات مندرج در كارنامه فارغ التحصيلي ( سوابق تحصيلي ) كه در اختيار دارند مشاهده نمودند ، لازم است از فرم اطلاعات و سوابق تحصيلي كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه نمايند. و پس از درج اطلاعات صحيح و با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر ( كارت ملي ، شناسنامه عكسدار ، گذرنامه و.... ) فرم پرينت شده و اصل و كپي كارنامه فارغ التحصيلي خود از تاريخ 5/2/89 لغايت 12/2/89 به منطقه آموزش و پرورش محل تحصيل خود مراجعه و نسبت به تحويل مدارك فوق اقدام و رسيد دريافت نمايند بديهي است اطلاعات مربوط بررسي و نتيجه از طريق وزارت آموزش و پرورش براي سازمان ارسال خواهد شد .
تبصره 1 ـ داوطلباني كه كارنامه فارغ التحصيلي را ندارند ، مي توانند با مراجعه به مراكز پيش دانشگاهي محل تحصيل خود كپي كارنامه فارغ التحصيلي ديپلم خود را دريافت نمايند و در
صورت عدم دريافت از مركز         پيش دانشگاهي براي دريافت كپي كارنامه راساً به منطقه آموزش و پرورش مربوطه مراجعه  نمايند .
تبصره 2 ـ تاريخ مراجعه به مناطق براي مغايرت نمرات از روز يكشنبه 5/2/89 لغايت يك شنبه 12/2/89         مي باشد .
ذكر اين نكته ضروري است كه سوابق تحصيلي فقط براي داوطلباني اعمال خواهد شد كه ديپلم خود را در يكي از سال هاي 84 ، 85 ، 86 ، 87 يا 88 در يكي از رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي ، ادبيات و علوم انساني يا علوم و معارف اسلامي اخذ نموده باشند و فقط دروسي از آنها در سوابق تحصيلي اعمال مي شود كه آزمون آن به صورت سراسري و كشوري برگزار شده باشد . منظور از سوابق تحصيلي نمرات كتبي سال سوم ، دقيقاً همان نمرات درج شده در ستون انتهاي كارنامه سال سوم ( تحت عنوان نمرات كتبي سال سوم ) مي باشد كه نمونه اي از آن در كارنامه ذيل مشخص شده است .
سوابق تحصيلي براي كليه داوطلباني كه ديپلم نظام جديد خود را به غير از سال هاي 84 ، 85 ، 86 ،87يا 88 اخذ نموده اند ، اعمال نخواهد شد .
داوطلبان در صورت لزوم مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن هاي 2-88923591-021 تماس حاصل نمايند و از مراجعه حضوري به سازمان سنجش جداً خودداري نمايند .
قانون اعمال سوابق تحصيلي فقط ويژه ديپلمه هاي نظام جديد آموزش متوسطه كه در يكي از سالهاي تحصیلی 84-83 ، 85-84 ،86-85، 87-86 یا 88-87و در يكي از رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي ، علوم انساني و علوم ومعارف اسلامي فارغ التحصيل گرديده اند ، مي باشد و ساير افراد مشمول نمي باشند . علي الخصوص ديپلمه هاي كارودانش و فني حرفه اي مشمول اين قانون نمي باشند .
منظور از سوابق تحصيلي نمرات كتبي نهايي سال سوم ، دقيقاً همان نمرات درج شده در ستون انتهايي كارنامه سال سوم ( تحت عنوان " نمرات كتبي نهايي سوم " ) مي باشد كه نمونه اي از آن در شكل ذيل نشان داده شده است .
داوطلبان مشمول اين قانون در صورت هرگونه اعتراض به سوابق تحصيلي خود مي توانند با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر ، اصل و كپي كارنامه فارغ التحصيلي و شماره پرونده ثبت نامي در كنكور و پرینت فرم مغایرت اطلاعات و سوابق تحصیلی به منطقه آموزش و پرورش محل فارغ التحصيلي خود مراجعه كنند .
تبصره 1 : داوطلباني كه كارنامه فارغ التحصيلي را ندارند ، مي توانند با مراجعه به مراكز پيش دانشگاهي محل تحصيل كپي كارنامه دانش آموزي را دريافت نمايند و در صورت عدم دريافت از مركز ، براي دريافت كپي كارنامه راساً به منطقه آموزش و پرورش مربوطه مراجعه نمايند .
تاريخ مراجعه به مناطق براي اعتراض از تاريخ 5 تا 12 ارديبهشت ماه سال جاري مي باشد .
لازم به تاكيد است كه اين اطلاعيه صرفاً ويژه داوطلبان مشمول قانون اعمال سوابق تحصيلي است.

فرم اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون سراسري سال89


سوابق تحصيلي فقط براي داوطلباني كه در يكي از سالهاي 84، 85، 86، 87 يا 88 در يكي از رشته‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، فرهنگ و معارف اسلامي ديپلم خود را اخذ نموده‌اند اعمال خواهد شد و ساير داوطلبان نيازي به مراجعه به منطقه آموزش و پرورش ندارند.


شماره پرونده:

نوع اطلاعات

اطلاعات‌ثبت‌شده‌در‌فرم‌ثبت‌نامی ‌آزمون‌سراسري

اطلاعات صحيح بنا به اظهار داوطلب

نام

 

 

نام خانوادگي

 

 

نام پدر

 

 

شماره شناسنامه

 

 

سال تولد

 

 

سال اخذ ديپلم

 

 

رشته تحصيلي

 

 

كد‌دانش‌آموزي

اعلام‌شده‌توسط‌داوطلب

 

 

اعلام‌شده‌از‌طرف‌آموزش‌وپرورش

 

كد و نام منطقه محل اخذ ديپلم

 

 

كد و نام درس

سال اخذ درس و نمره اعلام شده برای داوطلب از طرف آموزش و پرورش

اطلاعات صحيح بنا به اظهار داوطلب

 

سال دوره اخذ

نمره

سال‌دوره‌اخذ

نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكر 1 ـ چنانچه مغايرتي بين اطلاعات ثبت شده با اطلاعات شما مشاهده مي شود يا اطلاعات سوابق تحصيلي شما در فرم فوق ثبت نشده است لازم است از اين فرم پرينت تهيه نموده و به شرح اطلاعيه مندرج در سايت و پيك سنجش دوشنبه 30/1/89 به منطقه آموزش‌و‌پرورش محل اخذ مدرك ديپلم (سال سوم متوسطه‌)خود مراجعه نماييد .
تدكر 2ـ چنانچه مغایرتی بین اطلاعات وجود دارد لازم است فرم فوق را همراه با كارت شناسايي معتبر (كارت ملي یا شناسنامه عكسدار یا گذرنامه و ...) واصل و كپي كارنامه فارغ التحصيلي از تاريخ 5/2/89 لغايت 12/2/89 به منطقه آموزش و پرورش محل تحصيل تحويل و رسيد دريافت نمائید. بديهي است اطلاعات مربوط بررسي و نتيجه از طريق وزارت آموزش و پروروش براي سازمان ارسال خواهد شد .

مشاهده سوابق تحصیلی  واقدام برای اصلاح تا تاریخ ۱۵/۳/۸۹ تمدید شده است .

ضمناْ کسانی که قصد اصلاح مشخصات ثبت نامی را دارند (نام ونام خانوادگی- شماره شناسنامه وامثال اینها) ۴/۴/۸۹ زمان دریافت کارت ورود به جلسه امکان اصلاح آن وجود دارد.از همین طریق اعلام می نمایم.

منبع:سازمان سنجش سازمان سنجشتاريخ : یکشنبه ۲۹ فروردین۱۳۸۹ | 17:55 | نویسنده : الهیار امیری |
 

معرفی ۱۸ رشته دانشگاهی از گروه آزمایشی علوم تجربی با دروس دانشگاهی مربوط

به آنها ضمناْ سایر رشته ها نیز به ترتیب در پست های آینده معرفی خواهند شد.

بیوتکنولوژی-اتاق عمل-بینایی سنجی-پرستاری-پزشکی-تکنسین پروتزهای دندانی-تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی)-تکنولوژی پزشکی هسته ای-داروسازی-دامپزشکی-دندانپزشکی-زیست شناسی سلولی ملکولی-شنوایی شناسی-علوم آزمایشگاهی-علوم تغذیه-فیزیوتراپی-کاردرمانی-گفتاردرمانی-

توضیحات هررشته را درقسمت ادامه مطلب مطالعه نمائید.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۲۷ فروردین۱۳۸۹ | 11:18 | نویسنده : الهیار امیری |
برنامه 2

 

کریمی مهربان مطالع فرماید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۲۳ فروردین۱۳۸۹ | 11:46 | نویسنده : الهیار امیری |
برنامه مطالعه ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۲۲ فروردین۱۳۸۹ | 22:53 | نویسنده : الهیار امیری |

به دلیل استفاده بهتر از مطالب و ارائه موضوعاتی که مورد دلخواه دانش آموزان باشد . برآن شدم تا از شما عزیزانی که به طرق مختلف با اینترنت در ارتباط هستید نظرخواهی نمایم . لذا با ارائه نظر خود پیرامون سئوال زیر اینجانب را در کیفیت بخشیدن به مطالب و کمک به دانش آموزان یاری نموده اید.

                             قبلاً کمال تشکر خود را از محبت های شما اعلام می نمایم.

 به نظرشما دانش آموزان امروزه از طریق اینترنت به کدام مورد علاقه بیشتری دارند،

مشاوره تحصیلی

مشاوره  تربیتی

تحصیلی وتربیتی؟تاريخ : یکشنبه ۲۲ فروردین۱۳۸۹ | 19:43 | نویسنده : الهیار امیری |
 

اعلام نتایج کنکور دانشگاه جامع علمی کاربردی دوره های

کاردانی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

 جهت دریافت نتایج و مشاهده مدارک مورد نیاز روی  قسمت ادامه مطلب کلیک نمائید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۹ فروردین۱۳۸۹ | 17:45 | نویسنده : الهیار امیری |

طبق قولی که داده بودم نتایج بررسی وبلاگ ها اعلام شد

نتایج بررسی 210 وبلاگ

 جهت آشنایی با وضعیت وبلاگ ها از چند بعد مختلف از تاریخ 28/12/88 لغایت 13/1/89 تعداد 210 وبلاگ را بطور اتفاقی ونمونه  بدون درنظر گرفتن نام یا کاربرد ،  مورد بررسی قرار دادم ونتایجی که از این بررسی ها بدست آوردم  در قسمت ادامه مطلب درج نموده ام .امیدوارم مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیزومراجعه کنندگان گرامی  قرار گیرد.

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۷ فروردین۱۳۸۹ | 18:37 | نویسنده : الهیار امیری |
 

معاون وزیر علوم خبرداد:

تغییرات جدید در برگزاری آزمون دکتری وکارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و

حذف آزمون از دوره کارشناسی

بقیه مطلب در قسمت ادامه مطلب::ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ | 14:17 | نویسنده : الهیار امیری |
 

برای دسترسی به نمونه سئوالات امتحانات ابتدایی - امتحانات راهنمایی - امتحانات نهایی دبیرستان - امتحانات یش دانشگاهی - دانشگاهی -امتحانات نهایی و حتی تست برای هر رشته و دوره ای بر روی کلمه همه نمونه سئوالات کلیک نمائید. 

همه نمونه سئوالات امتحانی  در پست دیگر هم وجود دارد.

 

در این قسمت نیز می توانید پس از ورود به سایت اداره کل سنجش وارزشیابی در قسمت سمت راست که نگاه کنید می توانید سئوالات وجوابهای امتحانات نهایی سالهای ۸۶- ۸۷و۸۸ مربوط به خرداد - شهریور ودیماه را دریافت نمائید . یادتان باشد روزهای تعطیل معمولاْ سایت اداره کل خوب باز نمی شود.

 کلیک برای دریافت سوال وپاسخ امتحانات نهایی 86-87 و88

برای دریافت سئوال وپاسخ امتحانات نهایی سالهای 83 تا 86 فنی وحرفه ای اینجاکلیک

برای دریافت سئوال و پاسخ سئوالات امتحانات نهایی خرداد۱۳۸۹ سال سوم و امتحانات نهایی دوره پیش دانش گاهی به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمائید.

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ | 19:34 | نویسنده : الهیار امیری |
 

به زودی نتیجه بررسی بر روی بیش از ۲۰۰ وبلاگ را در ایام تعطیلات عید اعلام خواهم نمود.

حتماً بازدیدفرمائید.تاريخ : شنبه ۱۴ فروردین۱۳۸۹ | 19:46 | نویسنده : الهیار امیری |
 

نحوه محاسبه نمره امتحانات نهایی پیش دانشگاهی را درقسمت ادامه

مطلب مطالعه نمائید.

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳ فروردین۱۳۸۹ | 17:21 | نویسنده : الهیار امیری |

اسامي دانشگاههاي معتبرخارج از کشور برای گروه پزشکی

 

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۳ فروردین۱۳۸۹ | 14:15 | نویسنده : الهیار امیری |

پاي حرف‌هاي دکتر سعيد صدر روان‌پزشک و دکتر بدري‌سادات بهرامي روان‌شناس


خواستگار شما عاشق است يا مجنون؟!

ازدواج با بيمار رواني؟! معلوم است جواب شما به اين سوال چيست: «خب، مگر بي‌کارم که با يک بيمار اين‌چنيني ازدواج کنم؟» اما هر کدام از ما ممکن است دچار چنين اشتباهي بشويم چون منظور از بيمار رواني، آن چيزي که در ذهن شما نقش مي‌بندد، نيست....

 ادامه مطلب (در قسمت ادامه )جالب است بخوانید::ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۲ فروردین۱۳۸۹ | 15:32 | نویسنده : الهیار امیری |
تقدیمی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۲ فروردین۱۳۸۹ | 9:38 | نویسنده : الهیار امیری |

 

(امیدوارم تعطیلات خوش گذشته باشد )

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دشتستان توسط کارشناسی آموزش متوسطه براساس بخشنامه 34/45555 مورخ 27/12/88با تبریک شروع سال نو، ساعات شروع وپایان کلاسها را براساس ساعت رسمی کشور از تاریخ 14/1/89 به شرح جدول زیر(درادامه مطلب) اعلام نمود.

ساعات شروع وپایان کار مدارس متوسطه شهرستان دشتستان

 (برازجان ومنطقه ارم وبوشکان )

( کلیه مدارس دخترانه وپسرانه )

دبیرستان وهنرستانادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۱ فروردین۱۳۸۹ | 15:11 | نویسنده : الهیار امیری |
 

زمان ویرایش اطلاعات داوطلبان کنکور سراسری (کسانی که دارای نمره کتبی بوده واز

 سال ۸۴ به بعد موفق به اخذ دیپلم در یکی از رشته های ریاضی - علوم تجربی وادبیات

 وعلوم انسانی شده اند)  و   کارشناسی ناپیوسته وکنکور سراسری دانشگاه آزاد.

این مطالب را بخوانید:

۱-میزان شانس قبولی داوطلبان در کنکورسراسری ۸۹ وارشد.

۲-زمان دریافت کارت ورود به جلسه .

۳- زمان برگزاری آزمونها.

۴- زمان اعلام نتایج .

۵- زمان انتخاب رشته.

۶- تعداد داوطلبان .....

 

 

ادامه مطلب را بخوانیدادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۰ فروردین۱۳۸۹ | 19:6 | نویسنده : الهیار امیری |
 

آدرس و معرفی دانشگاههای غیرانتفاعی یا غیردولتی سراسر کشور

 

در قسمت ادامه مطلب آدرسها را پیدا کنیدادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۷ فروردین۱۳۸۹ | 19:20 | نویسنده : الهیار امیری |

 

(بزودی رتبه،نمره کل ،درصدها(نمرات خام)وشهرهای قبولی مربوط به کاردانی فنی وحرفه ای وکاردانش اعلام می گردد.)

برای تنوع :                     آمار مسافران  نوروزی  در تعطیلات نوروز سال 1389

جدول رتبه بندی استانها

براساس ورود گردشگران ومسافران نوروزی تا پایان هفته اول تعطیلات  نوروز89

و.... همراه با تصاویر

در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۷ فروردین۱۳۸۹ | 17:17 | نویسنده : الهیار امیری |

 

رتبه بندی 31 رشته تحصیلی دانشگاهی از  گروه آزمایشی

ادبیات وعلوم انسانی (رشته های  برتر)

(تقدیم به امیدهای ساحل علم)

جدول رشته های  برتر گروه آزمایشی ادبیات وعلوم انسانی  با توجه به 1000 نفر برتر کنکورسراسری 87.

همانطور که در مورد سایر  جداول نیز بیان شد ،یکی از راههای انتخاب رشته توجه به انتخاب های افراد موفق می باشد ،لذا در ......

بقیه در قسمت ادامه مطلب ...

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۷ فروردین۱۳۸۹ | 16:23 | نویسنده : الهیار امیری |
 

 

 

 سرعت . دقت . کیفیت!!!!!

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۴ فروردین۱۳۸۹ | 19:37 | نویسنده : الهیار امیری |
 

کنکوریها حتماْ بخوانند:(بزودی ۳۱رشته برتر از رشته های گروه آزمایشی ادبیات وعلوم انسانی اعلام خواهد شد)

 آشنایی با اصطلاحات کنکورسراسری

تا کنون به اصطلاحاتی مانند نمره خام (محاسبه  درصد نمرات)، رتبه درسهمیه ،نمره کل ،نمره کل در زیرگروه ومواردی از این قبیل در کنکورهای مختلف که برگزار می شود برخورد نموده یا خواهیدنمود.اگر شناختی از این اصطلاحات داشته باشید شما را در رسیدن به اهداف ونیز شناخت بیشتر کارنامه کنکور خود یاری خواهد نمود.البته تاکید بیش از حد برروی بعضی از این اصطلاحات جهت محاسبه دقیق وآگاهی از چگونگی آن شما را دچار مشکلات عدیده ای خواهد نمود وتوانایی ادامه تلاش وفعالیت را ازشما خواهد گرفت .چراکه بعضی اوقات از لحاظ روحی تحت تاثیر قرار گرفته وبعضی اوقات نیز افرادی ناآشنا به مسائل دانشگاهی اطلاعاتی اشتباه را به شما ارائه می نمایند وباعث سردرگمی ومشکل برای شماخواهند شد.یکی از سئوالاتی که بصورت ....

بقیه در قسمت ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۳ فروردین۱۳۸۹ | 15:31 | نویسنده : الهیار امیری |