اطلاعیه جذب سرباز معلم سال تحصیلی92-1391


به نام خدا

اطلاعیه جذب سرباز معلم سال تحصیلی92-1391

با عنایت به بخشنامه شماره68 /710  تاریخ 20/10/90 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در خصوص بکارگیری معلمان وظیفه، صرفا جهت تدریس رشته‌های مورد نیاز مناطق محروم و نیمه برخوردار استانها داوطلبان عزیز می توانند به اداره آموزش و پرورش شهر و منطقه خود جهت نام نویسی و تکمیل فرم های مورد نیاز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1-     اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

2-     اصل و کپی کارت ملی

3-     پنج قطعه عکس  جدید (پشت نویسی شده)

4-     اصل و کپی برگه سبز اعزام به خدمت (صرفا اعزامی01/12/1390--01/02/1391 -- 01/04/1391)

تبصره 1: برای فارغ التحصیلان تربیت معلم برگه سبز اعزام 1/10/1390 نیز قابل قبول است.

تبصره 2: استثنائاً فارغ التحصیلان بهمن ماه مراکز تربیت معلم می توانند بدون اصل برگ سبز اعزام به خدمت بصورت موقت ثبت نام نموده و حداکثر تا تاریخ10/12/1390 نسبت به درخواست برگه سبز اعزام و تحویل آن به اداره آموزش پرورش منطقه/ناحیه محل ثبت نام، اقدام نمایند.

5-     اصل و کپی مدارک مورد نیاز با توجه به فرم شماره2

**********************************************************

البته داوطلبانی که تاریخ اعزام آنها به جز تاریخ های فوق هم هست جهت اطمینان از اینکه تاریخ دیگرذی نیست به اداره منطقه خود مراجعه نمایند.

 

 تاريخ : جمعه ۳۰ دی۱۳۹۰ | 17:21 | نویسنده : الهیار امیری |