1

حسابداری و مدیریت آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

0411- 55 100 74- 55 130 17

 

 

2

نبی اکرم

آذربایجان شرقی - تبریز

0411- 442 99 99

mailto:info@ucna.ac.ir

 

3

ارس

آذربایجان شرقی - تبریز

 

 

 

4

الغدیر

آذربایجان شرقی - تبریز

0411- 476 3131- 3

mailto:masarKhani@algadiru.org

 

5

دانشوران

آذربایجان شرقی - تبریز

0411- 5548159- 5548302

mailto:info@Daneshvaran.ac.ir

 

6

سراج

آذربایجان شرقی - تبریز

0411- 2817309

mailto:seraj@seraj.ac.ir

 

7

صنعتی مراغه

آذربایجان شرقی - مراغه

 

 

 

8

علم و فن

آذربایجان غربی - ارومیه

-3361582

mailto:Elmofann@Gmail.com

 

9

آذرآبادگان

آذربایجان غربی - ارومیه

 

mailto:AMRR5@yahoo.com

 

10

سوره اردبیل

اردبیل - اردبیل

 

 

 

11

جهاد دانشگاهی اردبیل

اردبیل - اردبیل

 

 

 

12

سبلان

اردبیل - اردبیل

0451- 5514441-2

 

 

13

مقدس اردبیلی

اردبیل - اردبیل

0451- 7725824

 

 

14

شهیداشرفی اصفهانی

اصفهان - اصفهان

0311- 6502820-4

mailto:info@ashrafiu.ac.ir

 

15

شیخ بهایی

اصفهان - اصفهان

0311- 6816761-66

mailto:Secretariat@shbu.ac.ir

 

16

سوره اصفهان

اصفهان - اصفهان

 

 

 

17

جهاد دانشگاهی اصفهان

اصفهان - اصفهان

 

 

 

18

دانشکده معارف قرانی (دارالقران)

اصفهان - اصفهان

0311- 236 83 33

mailto:info@icqt.ac.ir

 

19

نجف آباد

اصفهان - اصفهان

0331- 244 37 71- 3

mailto:na.hi_edins@yahoo.com

 

20

المهدی

اصفهان - اصفهان

 

 

 

21

علوم و فنـون سپاهان

اصفهان - اصفهان

0311- 6504155

 

 

22

بزرگمهر

اصفهان - اصفهان

0312- 572 67 58- 9(گز برخوار- اصفهان)

 

 

23

سنایی

اصفهان - اصفهان

0311-3381645-47      09133184220

mailto:sanaei@noavar.com

 

24

سپهر

اصفهان - اصفهان

0311- 4485628-29

http://www.sepehr.ac.ir/

 

25

صبح صادق

اصفهان - اصفهان

0311- 2341615

mailto:M_Sobhe_Sadegh@yahoo.com

 

26

دانش پژوهان سپاهان

اصفهان - اصفهان

 

mailto:daneshp@gmail.com

 

27

شرق

اصفهان - اصفهان

 

 

 

28

راغب اصفهانی

اصفهان - اصفهان

 

 

 

29

فیض الاسلام

اصفهان - خمین شهر

 

 

 

30

صنعتی فولاد

اصفهان - فولادشهر

 

mailto:fitech_2006@yahoo.com

 

31

امین

اصفهان - فولادشهر

0335- 2636161

 

 

32

سینا

اصفهان - کاشان

 

mailto:Sina@sina.ac.ir

 

33

علامه فیض کاشانی

اصفهان - کاشان

0361- 5331033

mailto:info@feiz.ac.ir

 

34

پیام گلپایگان

اصفهان - گلپایگان

0372- 32 70 423

mailto:payam_golpayegan@yahoo.com

 

35

باختــــر

ایلام - ایلام

       - 33 50 902

mailto:Bakhtariran@yahoo.com

 

36

هاتف

بلوچستان - زاهدان

 

 

 

37

مجازی (نماینده : دکتر فرامرزیان)

تهران - تهران

 

 

 

38

جهاد دانشگاهی تهران ( دانشگاه علم و فرهنگ)

تهران - تهران

44214745- 6

 

 

39

دانشکده علوم حدیث

تهران - تهران

021- 5659524- 6

mailto:info@hadith.ac.ir

 

40

سوره تهران

تهران - تهران

 

 

 

41

صدرالمتالهین (صدرا)

تهران - تهران

021- 44320649-50

mailto:info@sadra.ac.ir

 

42

اهل بیت

تهران - تهران

021- 22449297-9

 

 

43

مجازی فارابی (بدون پذیرش)

تهران - تهران

 

 

 

44

مجازی مهرالبرز (بدون پذیرش)

تهران - تهران

 

 

 

45

ارشاد دماوند

تهران - دماوند

 

 

 

165

نورطوبي(مجازي )

تهران -تهران

88823723

 www.nooretouba.org

 

47

خیام

خراسان رضوي - مشهد

0511- 6621777 - 6635777

mailto:Tayarani@Khayyam.ac.ir

 

48

خاتـم

خراسان رضوي - مشهد

 

 

 

49

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

خراسان رضوي - مشهد

 

 

 

50

سجاد

خراسان رضوي - مشهد

0511- 60 70 980

mailto:info@sadjad.ac.ir

 

51

دانشگاه امام رضا(ع)

خراسان رضوي - مشهد

 

 

 

52

بینالود

خراسان رضوي - مشهد

0511- 8598249

 

 

53

تـوس

خراسان رضوي - مشهد

0511- 881 72 41

mailto:info@toos.ac.ir

 

54

حکمت رضوی

خراسان رضوي - مشهد

0511- 6045656

mailto:info@HRI.ac.ir

 

55

خاوران

خراسان رضوي - مشهد

0511- 8447537-40

 

 

56

خراسان

خراسان رضوي - مشهد

0511- 7257445

http://www.khihc.ac.ir/

 

57

عطار

خراسان رضوي - مشهد

0511- 864511

 

 

58

فردوس

خراسان رضوي - مشهد

0511- 7291114،15

mailto:ferdows_umi1384@yahoo.com

 

59

اقبال لاهوری

خراسان رضوي - مشهد

 

 

 

60

بهــار

خراسان رضوي - مشهد

 

 

 

61

تابران

خراسان رضوي - مشهد

 

 

 

62

سلمان

خراسان رضوي - مشهد

 

 

 

63

جهاد دانشگاهی کاشمر

خراسان رضوی- کاشمر

 

 

 

46

بجنورد

خراسان شمالي -بجنورد

0584- 2255142

 

 

64

جهاد دانشگاهی اهواز (خوزستان)

خوزستان - اهواز

 

 

 

65

اثیرالدین ابهری

زنجان - ابهر

0242- 5264441-3

http://www.asiraddin.com/

 

66

کار(خرمدره)

زنجان - خرمدره

 

 

 

67

عبدالرحمن صوفی رازی

زنجان - زنجان

0241- 4242239

mailto:sufi_un@hotmail.com

 

68

ایوانکی

سمنان - ایوانکی

 

 

 

69

مولوی

سمنان - ایوانکی

0232462- 2803

mailto:Molavi.institute@gmail.com

 

70

فضیلت

سمنان - سمنان

 

mailto:mardomsalari@yahoo.com

 

71

کــومـــش

سمنان - سمنان

 

 

 

72

رشد دانش

سمنان - سمنان

 

 

 

73

شاهرود

سمنان - شاهرود

02731- 2220827 - 2226689

mailto:university_gshahrood@yahoo.com

 

74

ارادان

سمنان - گرمسار

 

 

 

75

علاءالدوله سمنانی

سمنان - گرمسار

 

mailto:Alaodoleh@yahoo .com

 

76

ادیبان

سمنان - گرمسار

 

 

 

77

آباده

فارس-شیراز - آباده

 

 

 

78

اندیشه جهرم

فارس - جهرم

0791- 4448642 - 4448700

 

 

79

سوره شیراز

فارس - شیراز

 

 

 

80

زنــــــد

فارس - شیراز

0711- 6268663 ، 4

mailto:Zand-u@yahoo.com

 

81

پاسارگاد

فارس - شیراز

0711- 8328881

 

 

82

حافظ شیراز

فارس - شیراز

0711- 626 95 96

mailto:info@hafez.ac.ir

 

83

علوی (بدون پذیرش)

فارس - شیراز

 

 

 

84

تابناک

فارس - لامرد فارس

 

 

 

85

پارس

فارس - مهر فارس

0782- 6523200-1

 

 

86

بصیر آبیک

قزوین - آبیک قزوین

0282-2894858-9          09121017276

mailto:info@basiredu.ir

 

87

مولانا

قزوین - آبیک قزوین

 

 

 

88

غیاث الدین جمشید کاشانی

قزوین - آبیک قزوین

 

 

 

89

پژوهش صنایع ایران

قزوین - قزوین

021- 2082888

 

 

90

کار (قزوین)

قزوین - قزوین

021- 8500970-3

karunversity.ir

 

91

رجاء

قزوین - قزوین

0281- 3676101-10

 

 

92

گستره علم البرز

قزوین - قزوین

 

 

 

93

علامه دهخدا

قزوین - قزوین

0281- 3357301-2

mailto:DehKhodaInstitute@ ahoo.com

 

94

علامه قزوینی

قزوین - قزوین

0281- 3660869- 3663832

 

 

95

کوثـــر

قزوین - قزوین

0281- 33 49 677

mailto:rmardani@ut.ac.ir

 

96

غزالی

قزوین - قزوین

 

 

 

97

علامه رفیعی

قزوین - قزوین

 

 

 

98

شهاب دانش

قم - قم

0251- 290 87 51 - 2

mailto:Karrari@aut.ac.ir

 

99

معصومیه

قم - قم

0251- 66 59 121

mailto:info@ISMS82.org

 

 

 

100

دانشگاه غ . غ . باقر العلوم

قم - قم

0251- 29 10 105

mailto:dabir@bou.ac.ir

 

101

دانشکده اصول الدین

قم - قم

0121- 2716603 ، 2711599

mailto:info@USOLALDIN.org

 

102

دانشگاه مفید (دارالعلم)

قم - قم

0251- 292 57 61

mailto:office@mofidu.ac.ir

 

103

دانشکده الهیات و معارف اسلامی (هدی)

قم - قم

0121- 2112263

 

 

104

ادیان و مذاهب (فاقد پذیرش)

قم - قم

 

 

 

105

کار (رفسنجان)

کرمان - رفسنجان

0391- 3230860

mailto:RafsanjanKaruniversity@yahoo.com

 

106

علامه جعفری

کرمان - رفسنجان

 

 

 

107

فنی کرمان

کرمان - کرمان

 

 

 

108

فرهیختگان

کرمان - کرمان

 

 

 

109

خواجوی کرمانی

کرمان - کرمان

 

 

 

110

عرفان

کرمان - کرمان

 

mailto:arfanun@yahoo.com

 

111

بعثــــت

کرمان - کرمان

 

 

 

112

جهاد دانشگاهی کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

0831- 8246767

 

 

113

یگانه (بدون پذیرش)

کرمانشاه - کرمانشاه

 

 

 

114

شهیدرضایی

کرمانشاه - کرمانشاه

0831- 8267515

mailto:ucshr_Kermanshah@yahoo.com

 

115

گلستان

گلستان - گرگان

0171- 2221261

http://www.cga.ir/

 

116

میرداماد

گلستان - گرگان

0171- 2228053

mailto:info@mirdamad.ac.ir

 

117

لامعی گرگانی

گلستان - گرگان

0171- 222 42 79

mailto:wwwmLameiuniversity@yahoo.com

 

118

حکیم جرجانی

گلستان - گرگان

0171-4420907            09113710557

mailto:H-Jorjani-Univ@Yahoo,com

 

119

مهر آستان

گیلان - آستانه اشرفیه

0142-42355-7            0142- 42327-8

MEHRASTAN.IR.AC

 

120

جابربن حیان

گیلان - رشت

 

 

 

121

جهاد دانشگاهی رشت و فومن

گیلان - رشت

 

 

 

122

قـدر

گیلان - کوچصفهان رشت

0132522-2247

http://www.magr-ir/

 

123

اندیشمند

گیلان - لاهیجان

0141- 2223330

 

 

124

دیلمان

گیلان - لاهیجان

 

 

 

125

آفرینش

لرستان - بروجرد

 

 

 

126

شمال

مازندران - آمل

0121- 2203710، 2122720-1

mailto:info@shomal.ac.ir

 

127

آمل

مازندران - آمل

0121- 2240484

 

 

128

سمنگان

مازندران - آمل

0121- 2271057

 

 

129

هراز

مازندران - آمل

 

 

 

130

سبز

مازندران - آمل

 

 

 

131

صنعتی مازندران

مازندران - بابل

0111- 2291178- 2296581

mailto:Sanati@mit.ac.ir

 

132

طبری

مازندران - بابل

0111- 2257322،3

mailto:Tabari.i.h@gmail.com

 

133

راه دانش بابل

مازندران - بابل

0111- 2292000،5- 3250485،6

mailto:Rahedanesh_Institute_Babol@yahoo.com

 

134

دانشگاه علوم و فنون مازندران

مازندران - بابلسر

 

 

 

135

پارسا

مازندران - بابلسر

0112- 5239301- 5252147

 

 

136

فریدونکنار

مازندران - بابلسر

 

 

 

137

آیندگان

مازندران - تنکابن

 

 

 

138

رودکی

مازندران - تنکابن

 

 

 

139

طبرستان

مازندران - چالوس

021- 88785461،2

mailto:assistant@tabarestan.ac.ir

 

140

رحمان

مازندران - رامسر

 

 

 

141

مازیار

مازندران - رویان

0122- 6228620،2

mailto:info@maziar.ac.ir

 

142

ادیب مازندران

مازندران - ساری

0151- 3249808،9

mailto:Adib_Mazandaran_University@yahoo.com

 

143

ساریان

مازندران - ساری

0151- 3246412

 

 

144

روزبهان

مازندران - ساری

0151- 3407100-2

mailto:rzbnu@yahoo.com

 

145

سارویه

مازندران - ساری

0151- 2269839

mailto:Sarouieh_@yahoo.com

 

146

سنــا

مازندران - ساری

0151- 32 450 50

mailto:sana1385@gmail.com

 

147

راهیان نور

مازندران - ساری

 

 

 

148

خزر

مازندران - محمودآباد

0122- 7740510

mailto:info@Khazar.ac

 

149

نیما

مازندران - محمودآباد

0122- 77 89 217

ندارد

 

150

علامه محدث نوری

مازندران - نور

0122622   - 6253520-4

mailto:Allame_noor@yahoo.com

 

151

مارلیک

مازندران - نوشهر

 

 

 

152

کمال الملک

مازندران - نوشهر

 

 

 

166

هدف

مازندران -ساري

 

 

 

153

زرندیه

مرکزی - زرند ساوه

0256- 522 30 37

mailto:info@zihe.ac.ir

 

154

مهرگان

مرکزی - محلات

 

mailto:info@mehrgan.ac.ir

 

155

قشم

هرمزگان - قشم

021- 6466673

 

 

156

کیـش

هرمزگان - کیش

021- 88776602- 88786473

mailto:vpe@Kish.ac.ir

 

157

نهاوند

همدان - نهاوند

 

 

 

158

آبادانی و توسعه روستاها

همدان - همدان

098811- 8231666،7- 8230410

mailto:egvasight_sh@hotmail.com

 

159

جهاد دانشگاهی همدان

همدان - همدان

 

 

 

160

الوند

همدان - همدان

 

 

 

161

جهاد دانشگاهی اشکذر یزد

یزد - یزد

 

 

 

162

جهاد دانشگاهی اردکان یزد

یزد - یزد

 

 

 

163

جهاد دانشگاهی یزد

یزد - یزد

 

 

 

164

جواد یزد

یزد - یزد

0351- 8233730

mailto:info@javad.ac.ir

 

167

پويان

يزد-يزد

 

 

 

168

صفاهان

اصفهان -اصفهان

 

 

 

 

 

منبع: سایت وزارت علوم

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخبار جدیدتر و مطالب بیشتر از صفحه نخست بر آدرس زیر کلیک فرمائید:

http://moshaverh-amiri2010.blogfa.comتاريخ : شنبه ۷ فروردین۱۳۸۹ | 19:20 | نویسنده : الهیار امیری |