دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني ايران

ثبت نام در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران در دو مرحله انجام خواهد شد ابتدا بصورت الكترونيكي از تاريخ 22/6/89 لغايت 26/6/89 از طريق آدرس http:\\edu.iums.ac.ir  و سپس بصورت حضوري در معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه از ساعت 30/8 الي 14 طبق جدول ذيل انجام خواهد شد.

كليه پذيرفته شدگان ورودي نيمسالهاي اول و دوم پس از ثبت نام الكترونيكي و دريافت فرمهاي تعهد با دردست داشتن مدارك مورد نياز (در سايت دانشگاه اعلام خواهد شد) به معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه براساس جدول بندي زير مراجعه نمايند.

شنبه 27/6/89

رشته پزشكي

يكشنبه 28/6/89

رشته پرستاري و مامايي

دوشنبه 29/6/89

رشته فيزيوتراپي ، كاردرماني ، گفتاردرماني ، اعضاء مصنوعي ، بينايي سنجي، شنوايي شناسي

سه شنبه 30/6/89

رشته اتاق عمل ، علوم ازمايشگاهي، هوشبري، مديريت خدمات بهداشتي درماني، فن آوري اطلاعات سلامت

آدرس دانشگاه : تهران- بزرگراه شهيد همت غرب- بين تقاطع شيخ فضل اله نوري و شهيد چمران بعداز سازمان انتقال خون – ضلع جنوبي دانشگاه – معاونت دانشجويي فرهنگي. 

ضمناً جهت اطلاع از مدارك مورد نياز و مراحل بعدي ثبت نام به سايت دانشگاه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

آدرس سايت دانشگاه : www.iums.ac.ir

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل

رشته هاي تحصيلي

زمان ثبت نام

كليه پذيرفته شدگان مقطع دكتري حرفه‌اي رشته‌هاي پزشكي و داروسازي و كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني

دوشنبه 22/6/89 و سه شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي پيوسته رشته‌هاي: پرستاري، مامايي، هوشبري، اتاق عمل

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي پيوسته رشته‌هاي: علوم آزمايشگاهي، فناوي اطلاعات سلامت و كارداني رشته هاي بهداشت حرفه‌اي و بهداشت محيط  

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته شدگان ساير رشته ها

 شنبه 27/6/89

مكان ثبت نام : زابل ـ خيابان شهيد رجائي ـ ساختمان معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه

تلفن تماس: 2230765ـ0542

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

ثبت نام و انتخاب واحد پذيرفته شدگان ورودي سال تحصيلي 90/89 اين دانشگاه از طريق سامانه ثبت نام آنلاين و ورود به سايت www.ajums.ac.ir  صورت مي پذيرد بديهي است تاريخ برگزاري ثبت نام آنان در اين دانشگاه از تاريخ 21/6/89 لغايت 30/6/89 مي باشد.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان

سه شنبه 30/6/89 و چهارشنبه 31/6/89

كليه پذيرفته شدگان

تذكر: ضمناً ثبت نام از كليه پذيرفته شدگان دانشگاه علوم پزشكي جيرفت در تاريخ 30/6/89 و 31/6/89 در محل دانشگاه علوم پزشكي جيرفت صورت مي‌پذيرد.

   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  مشهد

كليه پذيرفته شدگان رشته‌هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي مشهد در ازمون سال تحصيلي 90-89 براي كسب اطلاع از زمان ، مكان و چگونگي ثبت نام بايستي پس از اعلام نتيجه نهايي سازمان سنجش به سايت www.Mums.ac.ir  مراجعه فرمايند.

دانشگاه‌علوم‌ پزشكي و خدمات بهداشتي –درماني  هرمزگان

پذيرفته شدگان از روز يكشنبه مورخ 21/6/89 لغايت روز يكشنبه مورخ 28/6/89 جهت ثبت نام اينترنتي به آدرس http://amoozesh.hums.ac.ir مراجعه نمايند. پس از ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان جهت تكميل ثبت نام مي‌بايستي شخصاً از روز دوشنبه مورخ 29/6/89 لغايت روز چهارشنبه مورخ 31/6/89 با دردست داشتن مدارك به شرح زير به آدرس بندرعباس – بلوار جمهوري اسلامي- بيمارستان شهيد محمدي- ضلع شرقي بيمارستان- مجتمع آموزشي فارابي دانشگاه مراجعه نمايند.

مدارك لازم جهت تاييد ثبت نام اينترنتي : كد رهگيري ثبت نام اينترنتي - اصل شناسنامه عكسدار- تصوير شناسنامه 5 سري از كليه صفحات - تصوير شناسنامه همسر و فرزندان درصورت متاهل بودن- 12 قطعه عكس 4 * 3پشت نويسي شده - اصل ديپلم دوره متوسطه يا اصل گواهي موقت با مهر و امضاء وتصوير آن(2 سري)- اصل مدرك پيش دانشگاهي يا اصل گواهي موقت پيش دانشگاهي و تصوير آن(1 سري)- اصل مدرك يا گواهي 2 سال ما قبل ديپلم با مهر وامضاء و تصوير آن .- تصوير پشت و رو كارت ملي (2 سري) - اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع و حكم كارگزيني براي كارمندان دولت.- مدرك معتبر كه معدل كتبي ديپلم در آن درج شده باشد جهت دانشجوياني كه با تاثير مثبت معدل در دانشگاه پذيرفته شده اند.- براي دانشجويان پسر مشمول خدمت نظام وظيفه يكي از مدارك زير الزامي است.1-دفترچه اعزام به خدمت بدون غيبت 2-كارت معافيت موقت با تاريخ معتبر 3-كارت معافيت دائم 4- كارت پايان خدمت - اصل تعهد محضري مخصوص بازپرداخت تسهيلات دريافتي از صندوق رفاه( به سايت دانشگاه http://amoozesh.hums.ac.ir  مراجعه شود)

 

دانشگاه تهران

بسمه تعالي

دانشگاه تهران نامنويسي از پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1389 را در دو مرحله به شرح زير انجام مي دهد.

1. ثبت نام الكترونيكي و اسكن مدارک :

از روز يكشنبه مورخ 21/6/89 لغایت جمعه مورخ 26/6/89 پذيرفته شدگان مي توانند طبق برنامه پيوست و براساس زمانبندي زير ثبت نام الكترونيكي نمايند و مدارك لازم را اسكن كنند .

    الف : يكشنبه و دو شنبه مورخ 21 و 22/6/89 - پرديس دانشكده هاي فني و پرديس  علوم ( مطابق جدول شماره 1 ) .

    ب : سه شنبه و چهارشنبه مورخ 23 و 24/6/89 - پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ‘ پرديس ابوريحان ‘ دانشكده اقتصاد ‘ دانشكده دامپزشكي ‘ دانشكده زبانها و ادبيات خارجي ‘ دانشكده جغرافيا ( مطابق جدول شماره2 ) .

    ج : پنجشنبه و جمعه مورخ 25 و 26/6/89 - پرديس قم ‘ پرديس هنرهاي زيبا ‘ دانشكده ادبيات و علوم انساني ‘ دانشكده الهيات و معارف اسلامي ‘ دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ‘ دانشكده حقوق و علوم سياسي ‘ دانشكده علوم اجتماعي ( مطابق جدول شماره 3 ) .

2. ثبت نام ، آيين ورودي و آشنايي با دانشگاه :

  پذيرفته شدگان برابر جدول زمانبندي مشروحه زير مي بايست رأس ساعت 8 صبح روز مقرر در محل خيابان شانزده آذر - ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگي - باشگاه دانشجويان با در دست داشتن اصل شناسنامه ‘اصل كارت ملي و اصل مدرك پيش دانشگاهي حضور به هم رسانند .  كارت دانشجويي و برگ دروس انتخابي نيمسال اول سال تحصيلي 89-88 نيز در آنجا به آنان تحويل خواهد شد .

جدول زمان بندي پذيرفته شدگان جهت مراجعه به محل " ثبت نام ‘ آيين ورود و آشنايي با دانشگاه " به شرح زير مي باشد :

    الف - روز شنبه مور خ ( 27/6/89 ) پذيرفته شدگان كد رشته هاي مندرج در جدول شماره ( 1 ) .

    ب - روز دوشنبه مورخ 29/6/89  پذيرفته شدگان كد رشته هاي مندرج در جدول شماره ( 2 ) .

  توجه : پذيرفته شدگان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي در تاريخ فوق از محل آن پرديس ( واقع در شهرستان كرج - خيابان دانشكده - سه راه دانشكده ) به محل" ثبت نام ‘ آيين ورود و آشنايي با دانشگاه" اعزام خواهند شد .

    ج - روز چهارشنبه مورخ 31/6/89 پذيرفته شدگان كد رشته هاي مندرج در جدول شماره ( 3 ) .

 توجه : پذيرفته شدگان پرديس قم در تاريخ فوق از محل آن پرديس ( واقع در شهرستان قم - كيلومتر5 جاده قديم قم – تهران ) به محل "ثبت نام ‘ آيين ورود و آشنايي با دانشگاه" اعزام خواهند شد .

   تذكر :

از والدين گرامي پذيرفته شدگان دعوت مي شود در صورت تمايل به شركت در برنامه نيم روز اول ‘ در ساعت مقرر به همراه فرزندان خود در محل هاي اشاره شده حضور به هم رسانند . پس ازطي مراحل آغازين برنامه فرزندان خود را جهت اعزام به محل ثبت نام بدرقه خواهند نمود .

با توجه به احتمال تغييرات جوي در محل ثبت نام توصيه مي شود پذيرفته شدگان لباس مناسب به همراه داشته باشند .

 


 

ادامه دانشگاه تهران

باسمه تعالي

دستور العمل وتقويم مراحل

« ثبت نام الکترونيکي - مراجعه براي دريافت کارت دانشجويي پذيرفته شدگان مقاطع کارشناسي پيوسته و دکتري عمومي (حرفه اي) رشته هاي متمرکز آزمون سراسري سال 1389»

اداره كل امورآموزشي دانشگاه تهران ، ضمن عرض تبريك و خيرمقدم به پذيرفته شدگان محترم رشته هاي متمرکز آزمون سراسري سال 1389 به اطلاع مي رساند ؛ ثبت نام کليه پذيرفته شدگان عزيز در دو مرحله است.

مرحله اول : ثبت نام به صورت الکترونيکي به نشاني پايگاه دانشگاه تهران :http://ereg.ut.ac.ir (*)در روزهاي  21/6/1389 (يکشنبه) الي 26/6/1389 (جمعه) انجام مي گردد. پذيرفته شدگان براي اسکن مدارک خواسته شده که درقسمت ج اين دستورالعمل مشخص شده از طريق نشاني فوق اقدام نمايند.

مرحله دوم : ثبت نام  و آيين ورودي و آشنايي با دانشگاه تهران و دريافت کارت دانشجويي طبق برنامه مندرج در جدول مربوط .

 

مدارك مورد نياز

 و نکات مهم مربوط به ثبت نام كليه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1389

 

 ×الف – مدارك لازم براي كليه پذيرفته شدگان که بايد به همراه داشته باشند :

1-اصل گواهي ديپلم متوسطه + اصل گواهي پيش دانشگاهي با ذكر تاريخ سال و ماه اخذ مدرك (مربوط به نظام جديد) *(ثبت نام فارغ التحصيلان پيش دانشگاهي که بعد از شهریور ماه سال 1389 فارغ التحصیل شوند، امكانپذير نيست.) مدارک مذکور بايد عکس دار و مهر شده باشد.

2- اصل گواهي دو سال ماقبل ديپلم ( براي سهميه مناطق 2 و 3 ) .

3- اصل شناسنامه

4- اصل کارت ملی ( دایم - موقت ).

5-اصل گواهي ايثارگري براي پذيرفته شدگان سهميه هاي شاهد و ايثارگر ( براي ارايه به نماینده اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در محل تشکيل پرونده ) .

6-عكس 4×3 جديد 1 قطعه

7- چاپ برگ مشخصات به تعداد دو (2) برگ از سامانه ثبت نام الکترونيکي دانشگاه

8- چاپ برگ تعهد نامه ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد دو (2) برگ از سامانه ثبت نام  الکترونيکي دانشگاه.

9- تکميل موارد خواسته شده و چاپ برگ اطلاعات پذيرفته شده شاهد و ايثارگر يک برگ ( ويژه پذيرفته شدگان سهميه شاهد و ايثارگر)

10- پذيرفته شدگان موظف هستند براي ارسال تاييديه : پيش دانشگاهي براي فارغ التحصيلان نظام جديد / ديپلم متوسطه براي فارغ التحصيلان نظام قديم متوسطه به نشاني و عنوان پرديس / دانشكده محل تحصيل از ادارات پست درخواست کنند و هنگام تشکيل پرونده تصوير آن را به مسئول تشکيل پرونده تحويل دهند . دانشجويان موظف به پيگيري تا وصول اصل تاييديه حداكثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 90-1389 به مقصد محل تحصيل مي باشند .

* در  صورت عدم وصول تاييديه در موعد مقررادامه تحصيل آنان در نيمسال دوم سال تحصيلي 90-1389 امکان پذير نخواهد بود .

12- اسکن كارنامه آزمون داوطلب مربوط به آزمون سراسري سال 1389

13-واريز هزينه صدور کارت دانشجويي به مبلغ 75000 ريال ( هفت هزار و پانصد تومان ) به طريق الکترونيکي .

 ×ب  – ساير مدارك مربوط به کليه پذيرفته شدگان از جمله افراد ذكور مشمول و غيرمشمول خدمت نظام وظيفه (علاوه بر مدارك فوق و مدارك ذكر شده در دفترچه شماره 1 آزمون سراسري سال 1389) براي كليه پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه - شبانه ( نوبت دوم ) :

1-اصل حكم مرخصي سالانه ياموافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت

2- اصل موافقت نامه رسمي از اداره عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.

3- اصل موافقت نامه رسمي از يگان مربوط براي پرسنل ارتش ، وزارت دفاع و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .

4- اصل برگ اعزام به خدمت مهلت دار ( بدون غيبت ).

توضيح: متولدين نيمه دوم سال 1369 ( 1/7/1369 ) و بعد از آن بايد برگ اعزام به خدمت  بدون مهر غيبت را که تاريخ اعزام آنان در نيمه دوم سال 1388 باشد هنگام ثبت نام الکترونيکي اسکن نمايند و در هنگام مراجعه حضوري براي تشکيل پرونده اصل برگ را ارايه دهند.

5- متولدين سال 1370 و بعد از آن نياز به ارايه برگ اعزام به خدمت ندارند .

6- اصل كارت پايان خدمت، معافيت دايم، معافيت موقت براي افراد ذکور.

7- طلبه دارنده ديپلم كامل متوسطه و مدرك پيش دانشگاهي مي بايست در  هنگام قبولي در آزمون سراسري سال 1389  موافقت نامه شوراي مديريت حوزه علميه قم را در زمان تشکيل پرونده ارائه دهد. بديهي است در غير اينصورت ثبت نام وي مجاز نيست. در صورت کتمان موضوع به محض اطلاع در هر مرحله از ادامه تحصیل جلوگیری به عمل خواهد آمد.

8- پذيرفته شدگان دوره شبانه (نوبت دوم) رشته مهندسي شيمي پرديس شماره 3 دانشکده هاي فني ( کاسپين ) واقع در رضوانشهرگيلان موظف هستند شهريه مقرر را به حساب شماره 18711648 بانک تجارت شعبه ارديبهشت ( کد 187 )  از طريق الکترونيکي واريز نمايند.

9- اتباع خارجي : پذيرفته شدگان تبعه خارج از کشور طبق  صفحه 3 دستورالعمل مندرج در دفترچه شماره 1 آزمون سراسري سال 1389 بايد شرايط لازم را دارا و مدارک لازم را تهيه و اسکن نمايند .

* * تذكرات مهم :

1- عدم مراجعه در تاريخهاي مذكور به منزله انصراف قطعي تلقي مي گردد.

2-درصورت وجود نقص مدارك خواسته شده شامل اصل مدارک ،تشکيل پرونده پذيرفته شده انجام نخواهد شد.

3- با توجه به اينکه ممکن است پس از ثبت نام دانشجو در دوران تحصيل به تصوير مدارک خود نياز داشته باشدتوصيه موکد مي گردد حداقل يک نسخه تصويرمدارک تحصيلي براي خود تهيه نمايد.

4- ثبت نام از پذيرفته شدگان فقط براساس برنامه اعلام شده وبا حضور خود فرد و با ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و پس از شناسايي و تاييد واحد مربوط انجام مي گردد. بنابراين اگر پذيرفته شده محترم ثبت نام الکترونيکي را انجام نداده باشد ، اخذ مدارک و پرونده وي در موعد تعيين شده به هيچ وجه انجام نخواهد شد .

5-  بدیهی است در هر زمان که اداره کل امور آموزشی دانشگاه یا پردیس / دانشکده مربوط ، طبق مفاد دفترچه شماره 1 آزمون سراسری سال1389 و دستور العمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود تا زمان بررسي و اطلاع ، به علت مغایرت با مقررات یا نقص مدارک مهم " غیر مجاز " تشخیص دهد، بلافاصله از ادامه تحصیل پذیرفته شده (دانشجوی غیر مجاز به تحصیل ) در هر مرحله اي از تحصيل جلوگيري به عمل خواهد آمد .

6- کاربرگ هاي مشخصات و تعهدنامه ثبت نام و مرامنامه انضباطي از طريق سيستم بايد توسط افراد پذيرفته شده به دقت مطالعه و به تعداد دوبرگ ازهرکدام چاپ شده و هنگام مراجعه به حوزه تشکيل پرونده در محل تعيين شده امضاء و اصل آنها را تحويل دهند.

7- در صورت ناقص بودن اسکن مدارک خواسته شده و عدم ارايه اصل کاربرگ هاي مشخصات و تعهدنامه چاپ شده(دوبرگ از هرکدام) توسط پذيرفته شدگان ، از آنان تشکيل پرونده به عمل نمي آيد .

8- پذيرفته شدگان  طبق دستورالعمل کليه مدارک خواسته شده را تهيه و طبق برنامه در موعد مقرر شخصاً اسکن نمايد .

9- دانشگاه تهران طبق مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از پذيرش هرگونه درخواست انتقال و جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري ، در بدو ورود معذور است .

10- پذيرفته شدگان ذکور فارغ التحصيل سال هاي گذشته بايد از نظر وضعيت نظام وظيفه حايز شرايط لازم در بند ب باشند . در غير اين صورت نمي توانند ثبت نام نمايند.

11- در صورت درخواست پذيرفته شدگان براي دريافت گواهي اشتغال به تحصيل يا گواهي ترخيص از خدمت براي سربازان پذيرفته شده پس از ثبت نام اقدام مي شود.

13- ادامه تحصيل به طور همزمان و به هر شکل در دانشگاه هاي دولتي - غير دولتي - غير انتفاعي دانشگاه آزاد و ... مجاز نيست . در بديهي است هرزمان که خلاف اين امر مشخص شوداز ادامه تحصيل دانشجو در هر مرحله اي از تحصيل جلوگيري به عمل مي آيد ودانشجو حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

14- مفاد مندرج در برگ تعهد نامه هاي مربوط به پذيرفته شدگان سال 1389 طبق ابلاغ کتبي سازمان سنجش آموزش کشور:

دانشجويان فعلي دوره نوبت دوم (شبانه) ،نيمه متمرکز و موسسات غير انتفاعي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي که معافيت تحصيلي استفاده نمي کنند مي توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري ثبت نام و شرکت نمايند. بديهي است در صورت قبولي در آزمون سراسري ، اين دسته از داوطلبان مي بايست قبل از ثبت نام در رشته قبولي جديد ، در رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نموده و گواهي مربوط را به موسسه ذيربط ارائه نمايند. لازم به توضيح است که اين دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبلي خود را ندارند.

 

 

ادامه دانشگاه تهران

باسمه تعالي

اسکن مدارک الزامي پذيرفته شدگان آزمون سراسري - مقاطع غير تحصيلات تکميلي سال 1389

  × ج : *** مواردي که توسط پذيرفته شده بايد اسکن شود***

 

1- مدارک تحصيلي و غيره :

   £صفحه اول شناسنامه ( و در صورت دارا بودن توضيحات صفحه آخرنيز الزامي است.)

  £روي و پشت کارت ملي .

£  اصل يا گواهي موقت مدرک پيش دانشگاهي (‌ريزنمره پيش دانشگاهي قابل قبول نيست ) .

£  اصل يا گواهي موقت ديپلم متوسطه.

£  اصل گواهي دو سال ما قبل ديپلم متوسطه يا کارنامه سال هاي اول و دوم دوره هاي دبيرستان (فقط براي پذيرفته شدگان سهميه هاي منطقه 2و3 ) .

£  عکس داوطلب (طبق مشخصات خواسته شده ).

£  گواهي ايثارگري براي سهميه هاي شاهد و ايثار گر.

£  کارت پايان خدمت - معافيت دايم - معافيت موقت دفترچه آماده به خدمت - نامه اداره نظام وظيفه و ...که بايد پشت و روي آنها اسکن شود .

2-  مدارک خاص طبق شرايط پذيرفته شدگان :

اسکن نامه ها و مجوز هاي لازم ذکر شده در کليه موارد مربوط 1 الي 8 در بند ب .

1-اصل حكم مرخصي سالانه ياموافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .

2- اصل موافقت نامه رسمي از اداره عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران .

3- اصل موافقت نامه رسمي از يگان مربوط براي پرسنل ارتش ، وزارت دفاع و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران . 4- اصل دفترچه اعزام به خدمت نظام وظيفه " مهلت دار" ( بدون غيبت ).

5- اصل كارت پايان خدمت، معافيت دايم، معافيت موقت براي افراد ذکور.

6- موافقت نامه شوراي مديريت حوزه علميه قم براي طلبه هاي پذيرفته شده در آزمون سراسري .

7- ساير مدارک خاص خواسته شده با توجه به وضعيت پذيرفته شده .

8- پذيرفته شدگان تبعه خارج از کشور نيز موظف هستند طبق مندرجات صفحه 3 دستورالعمل ثبت نام آزمون سراسري
( دفترچه شماره 1 ) مدارک خواسته شده را اسکن نمايند .

د : نحوه ارتباط با سامانه الکترونيکي ثبت نام براي رفع اشکالات احتمالي

شماره تلفن هاى 66406755 و88954205 و 88958089 و 88967165 و88967640 و88970728 و61112122و61112118و61112975 و 61112129  در اين رابطه تعيين شده است.

 

     دانشگاه تهران

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

 اداره كل امـور آموزشــي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ثبت نام الكترونيكي پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1389 دانشگاه تهران

جدول شماره (1)

پرديس دانشكده‌هاي فني : مهندسي برق (1190) – مهندسي كامپيوتر(1200 ) – مهندسي شيمي (1193، 1194، 2074و 9151 ) – مهندسي صنايع (1195، 1196 و 9152) – مهندسي مكانيك (1204) –علوم مهندسي (1215) –مهندسي نفت(1206) – مهندسي عمران (1197 و 1198) – مهندسي پليمر(1191و 1870) – مهندسي معدن (1201و1202 ) – مهندسي مواد(1205) – مهندسي فناوري اطلاعات(1199و1879 )- مهندسي نفت(9153) – پرديس علوم : زيست شناسي سلولي ملكولي (1118و1119) –زيست شناسي (1122 و1123 ) – شيمي (1098 و6399 ) – زمين شناسي (1124) – رياضيات و كاربردها(1187) –آمار و كاربردها(1186)- علوم كامپيوتر(1188) – فيزيك (1189)

جدول شماره (2)

دانشكده اقتصاد : علوم اقتصادي (6400) – پرديس كشاورزي و منابع طبيعي : گياه پزشكي(1110) – علوم دامي (1107 و 1108) –علوم و صنايع چوب و كاغذ(1114 و 1115) –علوم وصنايع غذايي (1109) –زراعت و اصلاح نباتات (1101) – مكانيك ماشينهاي كشاورزي  (1208)-جنگلداري(1121) – محيط زيست (1116) – فضاي سبز(1099) – علوم باغباني (1103) –اقتصاد كشاورزي (1207) – ترويج و آموزش كشاورزي(1120) –مكانيزاسيون كشاورزي (1210) - شيلات(1112 و 1113) -آب(1211، 1212 و 1213) –علوم خاك(1100) – مرتع و آبخيزداري (1117) – پرديس ابوريحان : آب(1214) – علوم باغباني(1104) – مكانيك ماشينهاي كشاورزي (1209) – زراعت و اصلاح نباتات (1102) – علوم دامي (1105 و 1106) - گياهپزشكي(1111) –دانشكده دامپزشكي : دامپزشكي(1097)  دانشكده‌ زبانها و ادبيات خارجي : زبان وادبيات انگليسي(5983) –زبان فرانسه (5979) – زبان روسي(5982) – زبان ايتاليايي (5977) –مترجمي زبان آلماني(5981) – زبان اسپانيايي(5976) – زبان وادبيات اردو(5980) – زبان وادبيات ژاپني (5978) – دانشكده جغرافيا : جغرافيا و برنامه ريزي شهري (1132) – جغرافيا و برنامه ريزي روستايي (1140) – ژئومورفولوژي (1141) – آب و هواشناسي (1142)

جدول شماره (3)

دانشكده ادبيات و علوم انساني :  تاريخ (1117) – فلسفه (1130) – زبان وادبيات عربي(1120) – زبان وادبيات فارسي (1122) – باستانشناسي (6398 و 9108) –دانشكده الهيات و معارف اسلامي: الهيات ومعارف اسلامي (1129، 1133، 1135، 1137، 1138 و 1139) – پرديس قم : حقوق (1119) –الهيات و معارف اسلامي (1134 و1136) –زبان وادبيات عربي(1121) –فلسفه (1131) – مديريت دولتي (6401) – دانشكده‌ روانشناسي و علوم تربيتي : علوم تربيتي (1127) – دانشكده حقوق و علوم سياسي : حقوق (1118) – علوم سياسي(1128) – دانشكده علوم اجتماعي : علوم اجتماعي (1123 ، 1124 و 1125) – علوم ارتباطات اجتماعي (1126) – پرديس هنرهاي زيبا: مهندسي شهرسازي(1192) – مهندسي معماري (1203) - عكاسي(5706 و 5792)

يادآوري مي‌شود هنگام ثبت نام الكترونيكي ؛ درصورت بروز هرگونه اشكالي با شماره تلفن‌هاي 66406755 – 88958089- 88967165-88967640- 88970728-61112122-61112118-61112975- 61112129-

 


دانشگاه سمنان

زمان مراجعه ثبت‌نام

رشته‌هاي تحصيلي

مكان ثبت‌نام

محل ثبت‌نام

يكشنبه

28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مهندسي مكانيك ـ مهندسي مكانيك (ساخت و توليد) ـ مهندسي مواد (متالورژي صنعتي ـ متالورژي استخراجي)

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده مهندسي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

زبان و ادبيات انگليسي ـ زبان و ادبيات عرب ـ زبان و ادبيات فارسي

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم انساني

دوشنبه

29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مهندسي عمران ـ مهندسي شيمي ـ مهندسي صنايع ـ مهندسي كامپيوتر (نرم‌افزار)

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده مهندسي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

رياضيات و كاربردها ـ علوم كامپيوتر

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم پايه

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

حسابداري ـ علوم اقتصادي (اقتصاد نظري) ـ الهيات (اديان و عرفان ـ فقه و مباني حقوق اسلامي)

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم انساني

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مهندسي معماري ـ صنايع دستي ـ كارشناسي فرش ـ عكاسي

پرديس شماره دو  دانشگاه

دانشكده هنر

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

روانشناسي باليني ـ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي ـ كتابداري و اطلاع‌رساني

شهرستان مهدي‌شهر

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

كارداني دامپزشكي

شهر شهميرزاد

آموزشكده دامپزشكي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مديريت جهانگردي ـ مهندسي منابع‌طبيعي (مناطق‌خشك و بيابان زدايي)

سمنان ـ ميدان سعدي

دانشكده گردشگري و كويرشناسي و دامپزشكي (مخصوص دانشجويان دكتري)

سه شنبه

30/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مهندسي برق (الكترونيك ـ قدرت ـ مخابرات ـ كنترل) ـ مهندسي فناوري اطلاعات ـ مهندسي كامپيوتر (سخت‌افزار)

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده مهندسي

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

فيزيك (اتمي ـ حالت جامد ـ هسته‌اي) ـ شيمي كاربردي ـ آمار و كاربردها

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم پايه

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

مديريت (بازرگاني ـ كسب و كارهاي كوچك ـ دولتي ـ صنعتي) ـ حقوق

پرديس شماره يك دانشگاه

دانشكده علوم انساني

كليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته‌هاي:

دكتري دامپزشكي  ـ مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي (دام نشخواركنندگان ـ طيور)

سمنان ـ ميدان سعدي

دانشكده گردشگري و كويرشناسي و دامپزشكي (مخصوص دانشجويان دكتري)

ساعت ثبت‌نام از 9 صبح لغايت 30/12

كليه پذيرفته‌شدگان با در دست داشتن مدارك ذيل براي ثبت‌نام به محل‌هاي اعلام شده فوق مراجعه نمايند. توجه: آن دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر و مطابق با برنامه زمان‌بندي فوق براي ثبت‌نام و تحويل مدارك اقدام ننمايند منصرف از تحصيل شناخته مي‌شوند. 1- فيش پرداختي توسط پذيرفته‌شدگان دوره شبانه براي پذيرفته‌شدگان رشته دكتري دامپزشكي به مبلغ پنج ميليون ريال و ساير رشته‌ها به مبلغ سه ميليون ريال به صورت علي‌الحساب به حساب شماره 2941019466 بانك تجارت شعبه دانشگاه (قابل پرداخت در كليه شعب) و يا حساب شماره 2178632988002 بانك ملي مركزي (قابل پرداخت در كليه شعب)2- اصل ديپلم و يا گواهي موقت و 2 سري تصوير آن.3- اصل گواهي سال ماقبل ديپلم و 2 سري تصوير آن.4- اصل پيش‌دانشگاهي و يا گواهي موقت و 2 سري تصوير آن.5- ريز نمرات مقطع ديپلم و 1 سري تصوير آن.6- ريز نمرات مقطع پيش‌دانشگاهي و 1 سري تصوير آن.7- اصل ديپلم و اصل گواهي سال ماقبل ديپلم و 2 سال ماقبل ديپلم و 2 سري تصوير از آن (براي دارندگان مدرك نظام قديم)8- عكس 15 قطعه براي برادران و خواهران پشت‌نويسي شده با قيد رشته قبولي.9- اصل شناسنامه و 6 سري تصوير از تمام صفحات آن.10- اصل كارت ملي و 6 سري تصوير آن.11- نامه موافقت‌ بدون قيد و شرط بمنظور ثبت‌نام و ادامه تحصيل براي كاركنان دولت12- اصل و تصوير كارت پايان خدمت و يا مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را مشخص نمايد طبق موارد مندرج در دفترچه سازمان سنجش آموزش كشور (مربوط به آزمون سراسري سال 1389 ـ مخصوص برادران)* شروع كلاسهاي پذيرفته‌شدگان نيمسال اول سال تحصيلي 90-89 شنبه 3/7/89 مي‌باشد.

** كليه پذيرفته‌شدگان مي‌توانند جهت برخورداري از اطلاعات تكميلي به سايت دانشگاه سمنان www.semnan.ac.ir و يا به سايت اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس www.golestan.semnan.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر

الف: پذيرفته شدگان رشته‌هاي پيوسته ورودي مهرماه (نيم سال اول) بر اساس حروف الفبا نام خانوادگي:

- از حرف «الف» تا «ژ» روز چهارشنبه مورخ 24/6/89                                  

- از حرف «س» تا «ي» روز پنج‌شنبه مورخ 25/6/89

ب: پذيرفته شدگان رشته‌هاي ناپيوسته و پيوسته ورودي بهمن ماه 89 (نيم سال دوم)

- از حرف «الف» تا «ژ» روز يكشنبه مورخ 2/8/89                                      

- از حرف «س» تا «ي» روز دو‌شنبه مورخ 3/8/89

ج: محل مراجعه جهت ثبت نام:

بوشهر- بهمني- خيابان ريشهر- جنب بيمارستان سلمان فارسي (تأمين اجتماعي). سايت پرديس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر.

آدرس سايت دانشگاه جهت كسب اطلاعات بيشتر: www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (ذ) ساعت 14-8

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ر) تا (ع) ساعت 14-8

پنج‌شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگي (غ) تا (ي) ساعت 13-8

ضمناً مدارك مشروح ذيل براي ثبت نام پذيرفته شدگان در اين دانشگاه ضروري مي‌باشد.

1- عكس 4*3،      12 قطعه 2- اصل شناسنامه و 5 سري فتوكپي از تمام صفحات 3- اصل يا گواهينامه موقت دوره پيش دانشگاهي و (دو برگ فتوكپي از آن)

4- اصل يا گواهينامه موقت ديپلم متوسطه  و (دو برگ فتوكپي از آن) 5- فتوكپي برگ اول دفترچه هر يك از بيمه‌هاي خدمات درماني (در صورت بيمه بودن دانشجو) 6- كارنامه دوره متوسطه و دو برگ فتوكپي از آن 7-گواهي دو سال ما قبل ديپلم 8- اصل مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلب (برادران) را مشخص مي‌نمايد (دو برگ فتوكپي)9- فتوكپي كارت ملي (3 برگ) 10-ارائه تصوير رسيد تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي از پست

آدرس محل ثبت نام : همدان – خيابان مهديه – روبروي بوستان مردم دانشگاه علوم پزشكي همدان (كتابخانه مركزي دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كهكيلويه و بويراحمد

رشته

تاريخ ثبت‌نام

مكان ثبت‌نام

پزشكي، تغذيه، بهداشت محيط و بهداشت عمومي

27/6/89

پرديس دانشگاه جنب بيمارستان امام سجاد (ع)

اتاق عمل، هوشبري، علوم آزمايشگاهي و پرتوشناسي

28/6/89

پرديس دانشگاه جنب بيمارستان امام سجاد (ع)

پرستاري و مامايي

29/6/89

پرديس دانشگاه جنب بيمارستان امام سجاد (ع)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

رشته

روز و تاريخ

ساعت

مكان ثبت نام

بهداشت محيط

بهداشت حرفه‌اي

بهداشت عمومي

يكشنبه28/6/89

13-30/8

كيلومتر 5 جاده تهران- سبزوار- ساختمان شماره 2

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

4446070-0571

4419567-0571

پرستاري

دوشنبه29/6/89

13-30/8

مامايي

پزشكي

علوم آزمايشگاهي

سه‌شنبه30/6/89

13-30/8

اتاق عمل

هوشبري

چهارشنبه31/6/89

13-30/8

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  تبريز

اين دانشگاه درنظر دارد ثبت نام اوليه پذيرفته شدگان جديدالورود به صورت الكترونيكي و از طريق وب سايت اين دانشگاه صورت گيرد لذا ضرورت دارد كه پذيرفته شدگان سال جاري اين دانشگاه به وب سايت دانشگاه مراجعه و با قرائت اطلاعيه‌هاي مربوط نسبت به ثبت نام اوليه اقدام نمايد. آدرس سايت دانشگاه به شرح زير مي‌باشد:                 آدرس:          http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  كردستان

ثبت نام از دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي 90-1389 اين دانشگاه اينترنتي بوده و تاريخهاي مربوطه به شرح ذيل اعلام مي‌گردد .

تاريخ ثبت نام : پنج شنبه 25/6/89  لغايت يكشنبه 28/6/89 .

آدرس سايت ثبت نام :  www.muk.ac.ir

 


دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (ذ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ر) تا (ع)

چهار‌شنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (غ) تا (ي)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوشنبه 22/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

سه‌شنبه 23/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

چهارشنبه 24/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

پنج شنبه 25/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

ضمناً پذيرفته‌شدگان دانشگاه علوم پزشكي زنجان جهت كسب اطلاعات در رابطه با مكان و شرايط ثبت‌نام حضوري و اينترنتي به آدرس www.zums.ac.ir مراجعه فرمايند.

دانشكده علوم اقتصادي

يكشنبه 28/6/89

پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي اقتصاد (روزانه) و حسابداري تمام گرايشهاي (شبانه)

دوشنبه 29/6/89

پذيرفته‌شدگان رشته مديريت مالي (شبانه) و باقي پذيرفته‌شدگان (روزانه)

سه‌شنبه 30/6/89

ساير پذيرفته‌شدگان (شبانه)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  گلستان

ثبت نام اينترنتي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي 90-1389 دانشگاه علوم پزشكي گلستان در روزهاي 21/6/89 و 22/6/89 ازطريق سايت دانشگاه علوم پزشكي گلستان به آدرس www.goums.ac.ir    انجام مي‌پذيرد و براي تحويل اصل مدارك در روزهاي 23/6/89 و 24/6/89 به دانشگاه مراجعه نمايند.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

سه شنبه 30/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ خواهر با حرف اول نام‌خانوادگي(الف) تا(س)

چهارشنبه 31/6/89

كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ خواهر با حرف اول نام خانوادگي(ش) تا(ي)

پنج‌شنبه 1/7/89

كليه برادران پذيرفته شده

محل ثبت‌نام زاهدان: ميدان مشاهير ـ دانشكده‌هاي پرستاري مامايي و بهداشت.  

ضمناً ثبت نام پذيرفته شدگان دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر نيز در زاهدان انجام خواهد شد. مدارك مورد نياز در سايت دانشگاه اعلام شده است و پذيرفته شدگان بايد با مراجعه به سايت مدارك لازم را تهيه نموده و به حوزه ثبت نام مراجعه نمايند آدرس سايت دانشگاه www.zdmu.ac.ir مي‌باشد. تلفن تماس 3415697  و 3424677-0541 . ضمناً پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند علاوه بر تلفنهاي فوق باتلفنهاي ذيل تماس حاصل نمايند. 3310482 و 3310480 - 0547

دانشكده  علوم پزشكي تربت حيدريه

30/6/89 و31/6/89

كليه‌ خواهران پذيرفته شده

31/6/89

كليه برادران پذيرفته شده

مكان ثبت نام : تربت حيدريه - خيابان فردوسي شمالي – خيابان رازي- ساختمان شماره 2- معاونت آموزشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني تربت حيدريه – شماره تماس 2228023-2226011-2226012 – 0531

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني آذربايجان غربي- اروميه

پذيرفته شدگان جهت ثبت نام آنلاين به وب سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه – جهت انجام ثبت نام و تكميل مدارك و فرمهاي لازم ازطريق لينك ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال تحصيلي 90-1389 اقدام نمايند. دانشجوياني كه به صورت اينترنتي ثبت نام نموده‌اند مي‌توانند در سه روز آخر ثبت نام ازتاريخ 27/6/89 الي 29/6/89 به همراه فرمهاي تكميل شده به دانشگاه مراجعه نمايند. ضمناً در كنار ثبت نام آنلاين ثبت نام دستي هم از تاريخ 24/6/89 طبق روال سالهاي گذشته در دانشگاه انجام خواهد شد. وب سايت دانشگاه www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني تهران

اين دانشگاه در نظر دارد نسبت به ثبت نام كليه پذيرفته شدگان سال تحصيلي 90-1389 كنكور سراسري از تاريخ دوشنبه 22/6/89 لغايت 29/6/89 ازطريق سايت http://www.tums.ac.ir اقدام نمايد. ضمناً پذيرفته شدگان مي‌توانند در ساعت اداري (8 الي 16) با شماره تلفن‌هاي ذيل تماس حاصل نمايند.      قسمت ثبت نام : 81633704      قسمت فني و رايانه : 81633732

دانشگاه لرستان

شنبه 27/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (چ)

يك‌شنبه 28/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ح) تا (س)

دوشنبه 29/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ك)

سه شنبه 30/6/89

كليه پذيرفته‌شدگان با حرف اول نام خانوادگي (گ) تا (ي)

ضمناً پذيرفته شدگان جهت دريافت اطلاعات ثبت نامي به سايت اين دانشگاه به نشاني www.Lu.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 برای اطلاع از سایر دانشگاهها روی آدرس زیر کلیک فرمائید:

http://www.noet.ir/noet/FullStory.aspx?gid=1&id=551

 

همیشه برای دریافت اطلاعات جدید به صفحه نخست وبلاگ به آدرس زیر مراجعه نمائید/

http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/تاريخ : چهارشنبه ۱۷ شهریور۱۳۸۹ | 23:30 | نویسنده : الهیار امیری |