تغییرات کتب درسی متوسطه و منابع کنکورسراسری  سال 91

در سالهای اخیر بیشتر کتب درسی تغییرات جزیی در جهت حذف داشته اند اما از آنجایی که منابع کنکور سراسری سال آینده یعنی سال 91 براساس سال چاپ کتب و جدول زیر تهیه می گردد برخود لازم دانستم تغییراتی را که در آن سالها بوجود آمده و الان بر روی کنکور تاثیرگذار خواهد شد به اطلاع دوستان عزیز برسانم .

جدول سال چاپ کتب برای مطالعه کنکور سال 91

ردیف

پایه

سال چاپ

1

پیش دانشگاهی (سال چهارم)

90

2

سال سوم

89

3

سال دوم

88

4

سال اول

87

 

اگر داوطلبی این کتب رو در اختیار نداشت می تواند کتابهای مربوط به یک فردی که امسال (اول مهر90) می خواهد پیش دانشگاهی را شروع کند دریافت نماید و کتابهای خود را براساس فهرست با کتابهای وی مقایسه نماید . هرجا تغییری را مشاهده کرد نسبت به تهیه آن کتاب اقدام نماید . اگر کتابهایی که درج شده را هم در دسترس دارید که می توانید خریداری و استفاده نمائید.

پایه

تغییرات

پیش دانشگاهی یا سال چهارم (سال90)

با توجه به جدول فوق کتب پیش دانشگاهی یا سال چهارم که هنوز به مرحله چاپ کامل نرسیده و بیرون نیامده لذا هیچ اظهار نظری در این مورد نخواهیم کرد تا اوایل مهر90 که بخشنامه وزارت را در این مورد دریافت نمائیم . و اگر تغییراتی حاصل شده باشد در همین وبلاگ اطلاع رسانی خواهم نمود.

 

سال سوم (چاپ 89)

در سال 89 در سال سوم این تغییرات را در کتابها داشته ایم :

ریاضی (3) رشته علوم تجربی جدید التالیف شده

حسابان رشته ریاضی فیزیک جدید التالیف شده

منطق رشته ادبیات و علوم انسانی جدید التالیف شده

 

سال دوم (چاپ88)

در سال 88 هم در سال دوم دبیرستان تغییرات زیر را داشته ایم :

ریاضی (2) رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک جدید التالیف شده

 عربی (2) علوم انسانی - اقتصاد – تاریخ ایران وجهان (1) از رشته ادبیات و علوم انسانی جدید التالیف شده .

سال اول

چاپ(87)

فقط تغییر زیر را داشته ایم :

ریاضی (1)  جدید التالیف شده که برای رشته ادبیات و علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 بقیه چون تغییرات جزیی داشته اند اونم در جهت حذف و ساده تر شدن درج نکردم .

 

 تاريخ : دوشنبه ۳۱ مرداد۱۳۹۰ | 11:9 | نویسنده : الهیار امیری |