هزینه های زیر مربوط به یک ترم هست .

به ریال هستند/.

هزینه های زیر شهریه ثابت هستند.

آمار و ارقام را دوستانی که محبت داشته اند از واحد دانشگاهی تهران دریافت و برایم ارسال کرده اند . این ارقام مربوط به سالهای ۸۸ و۸۹ بوده که هرسال ۱۰درصد به شهریه ها اضافه می گردد.

اگر دوستان بازهم جدول جدیدی را بدست آوردند دریغ نفرمایند.

 

 

پرستاری=1834400


مامایی=4304600


روانشناسی بالینی=3587700


بهداشت حرفه ای(کاردانی)=2145000


بهداشت خانواده(کاردانی)=2145000


بهداشت محیط(کاردانی)=3796600


بهداشت مبارزه با بیماری ها(کاردانی)=2145000


علوم آزمایشگاهی=2444200


اتاق عمل=4304600


بیوشیمی=3016500


سلولی مولکولی=3016500


میکروبیولوژی=3016500


ژنتیک=3016500


هوشبری=4304600


مهندسی پزشکی بالینی=4216900


پ.ن:رشته هایی که قید نشده کاردانی در مقطع کارشناسی هستند

 

اما مبالغ زیر به ریال هستند .

مربوط به شهریه کامل همراه با شهریه متغیر می باشد .

تعداد واحد هرچه بیشتر شود مبلغ افزایش خواهد یافت .

احتمالا مبالغ مربوط به ۲۰واحد باشد.

اگر رشته قید نشده متاسفانه هنوز دریافت نکرده ام.

 پزشکی=19297450


پرستاری-کارشناسی=7494450


مامایی-کارشناسی=9989845


روانشناسی بالینی-کارشناسی=7555900


بهداشت حرفه ای-کاردانی=6455900
بهداشت خانواده-کاردانی=7296900
بهداشت مبارزه با بیماری ها-کاردانی=7050150


اتاق عمل-کارشناسی=8765500


علوم آزمایشگاهی-کارشناسی=7565000


بیوشیمی=7794600


سلولی مولکولی=7794600


میکروبیولوژی=7794600


ژنتیک=7794600


هوشبری=8936850


مهندسی پزشکی بالینی=8870500

 

توجه توجه

امیدوارم شما هم پس از ورود به دانشگاه اطلاعات جدیدی را در اختیارم بگذارید.

همچنین خواهشمنداست کپی نفرمائید.مگر با درج منبع .

 

 تاريخ : دوشنبه ۷ شهریور۱۳۹۰ | 1:51 | نویسنده : الهیار امیری |