کلیه دانش آموزانی که از لحاظ نظام وظیفه دارای کارت پایان خدمت یا معافی باشند و یا شاغل دولتی باشند و کلیه دختران بدون توجه به نوع دیپلم می توانند در این دوره شرکت نمایند. تا روز یکشنبه مهلت ثبت نام می باشد.

محل دریافت دفترچه کلیک نمایید

 تاريخ : سه شنبه ۲۲ شهریور۱۳۹۰ | 23:3 | نویسنده : الهیار امیری |